Data publikacji 29.07.2021 r.

Informuję, że w dniu 26.07.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (939.92 kb)

Data publikacji 8.07.2021 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 92/2021 (1.65 Mb)

Data publikacji 6.05.2021 r.

Informuję, że w dniu 30.04.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych  na cukrzycę mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie . W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (597.98 kb)

Data publikacji 22.02.2021 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 32/2021 (1.86 Mb)

Data publikacji 22.02.2021 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarządzenie 31/2021 (1.43 Mb)

Data publikacji 15.02.2021 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Zarządzenie 24/2021 (1.40 Mb)

Data publikacji 21.01.2021 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 15/2021 (1.62 Mb)

Data publikacji 14.01.2021 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 6/2021 (1.99 Mb)

Data publikacji 2.12.2020 r.

Informuję, że w dniu 2.12.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Obsługa użytkowania obiektu sportowego przez drużyny piłkarskie przy ul. Małachowskiego 1 w Chojnowie" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (756.97 kb)

Data publikacji 2.09.2020 r.

Informuję, że w dniu 31.08.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych  na cukrzycę mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie . W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (421.41 kb)

Data publikacji 8.07.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 92/2020 (1.79 Mb)

Data publikacji 6.03.2020r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 30/2020 (1.52 Mb)

Data publikacji 5.02.2020 r.
Sprostowanie omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r.
Zarządzenie Nr 16/2020 (475.53 kb)

Data publikacji 4.02.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Zarządzenie Nr 15/2020 (1.40 Mb)

Data publikacji 21.01.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie Nr 12/2020 (2.32 Mb)

Data publikacji 15.01.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie Nr 6/2020 (2.31 Mb)

Data publikacji 15.01.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa  na podstawie art. 15 ust 2a i 2 d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) i § 11.1 Załącznika do Uchwały Nr XX/92/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r., zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji  konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta Chojnowa w następujących zakresach :

1.      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2.      ochrany i promocji zdrowia.

Ogłoszenie (1.16 Mb)


Data publikacji 15.01.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne
Zarządzenie 6/2020 (1.71 Mb)

Data publikacji 7.01.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 2/2020 (1.57 Mb)

Data publikacji 8.07.2019 r.
Informuję, że w dniu 3.07.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (410.39 kb)

Data publikacji 28.05.2019 r.
Informuję, że w dniu 21.05.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz 450 z późn. zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych  na cukrzycę mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (586.66 kb)

Data publikacji 3.04.2019 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 48/2019 (1.08 Mb)

Data publikacji 11.03.2019 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 40/2019 (1.05 Mb)

Data publikacji 11.02.2019 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Zarządzenie 21/2019 (883.48 kb)

Data publikacji 11.02.2019 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 20/2019 (955.03 kb)

Data publikacji 14.01.2019 r.

Informuję, że w dniu 09.01.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzieży do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącu marzec- kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integralnej Gimnazjum Nr 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi "Moje, twoje, nasze miejsce w świecie - rok 2019" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.57 Mb)Data publikacji 9.01.2019r.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzenie 4/2019 (1.36 Mb)

Data publikacji 10.10.2018 r.

Informuję, że w dniu 3.10.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Obsługa użytkowania obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 1 w Chojnowie" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (516.01 kb)

Data publikacji 9.10.2018 r.

Informuję, że w dniu 1.10.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Prowadzenie dodatkowych zajęć treningowych piłki nożnej dla zawodników pierwszego zespołu, który uzyskał awans do klasy okręgowej" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (708.21 kb)

Data publikacji 20.09.2018 r.
Informuję, że w dniu 12.09.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Zabezpieczenie treningów w okresie jesienno-zimowym w ocieplane stroje kolarskie" złożona przez Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie "ORIENS" w Chojnowie  . W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (585.71 kb)

Data publikacji 5.09.2018 r.

Informuję, że w dniu 29.08.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Prowadzenie dodatkowych zajęć treningowych piłki nożnej dla grupy  Orlik 2010/2011" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (592.49 kb)


Data publikacji 12.07.2018 r.

Informuję, że w dniu 6.07.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (968.73 kb)


Data publikacji 15.05.2018 r.

Informuję, że w dniu 8.05.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz 450 z późn. zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych  na cukrzycę mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (637.71 kb)


Data publikacji 8.02.2018 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie 22/2018 (932.64 kb)


Data publikacji 30.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 18/2018 (943.84 kb)


Data publikacji 4.01.2018 r.

Informuję, że w dniu 03.01.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzieży do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącu marzec- kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integralnej Gimnazjum Nr 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi "Moje, twoje, nasze miejsce w świecie - rok 2018" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.34 Mb)


Data publikacji 19.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 161/2017 (1.43 Mb)


Data publikacji 26.10.2017 r.

Informuję, że w dniu 21.10.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla grupy MŁODZIK "  złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (786.57 kb)


Data publikacji 19.10.2017 r.

Informuję, że w dniu 11.10.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Obsługa użytkowania obiektu sportowego przy lu. Małachowskiego 1 w Chojnowie" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (636.84 kb)


Data publikacji 21.08.2017 r.

Informuję, że w dniu 14.08.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie dodatkowych treningów wraz z podnoszeniem kwalifikacji kolarskich dla kategorii żak, żakinia oraz wyposażenie w sprzęt sportowy" złożona przez Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie "ORIENS" w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (695.34 kb)


Data publikacji 27.07.2017 r.

Informuję, że w dniu 24.07.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych  na cukrzycę mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (666.32 kb)


Data publikacji 5.07.2017 r.

Informuję, że w dniu 28.06.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (419.63 kb)


Data publikacji 7.04.2017 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 38/2017 (984.80 kb)


Data publikacji 1.02.2017 r.

Informuję, że w dniu 30.01.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzieży do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącu marzec- kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integralnej Gimnazjum Nr 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi "Moje, twoje, nasze miejsce w świecie - rok 2017"" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Ogłoszenie (852.11 kb)


Data publikacji 19.01.2017 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie miasta Chojnowa na 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie 11/2017 (911.77 kb)


Data publikacji 18.01.2017 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 10/2017 (1.35 Mb)


Data publikacji 13.07.2016 r.

Informuję, że w dniu 6.07.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (922.84 kb)


Data publikacji 24.05.2016 r.

Informuję, że w dniu 18.05.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę mających na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (640.92 kb)


Data publikacji 24.05.2016 r.

Informuję, że w dniu 18.05.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerskiego Egelsbach"" złożona przez Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gmin (Miast) Partnerskich. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (696.77 kb)


Data publikacji 12.04.2016 r.

Informuję, że w dniu 6.04.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej wśród dzieci i młodzieży, doposażenie w sprzęt sportowy i akcesoria sportowe grup dziecięcych" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres
7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (963.66 kb)


Data publikacji 26.01.2016 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie 13/2016 (965.51 kb).


Data publikacji 25.01.2016 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs oferta na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 12/2016 (916.50 kb)


Data publikacji  14.01.2016 r.

Informuję, że w dniu 7.01.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzieży do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącu marzec- kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integralnej Gimnazjum Nr 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.11 Mb)


Data publikacji 2.10.2015 r.

Informuję, że w dniu 29.09.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej wśród dzieci i młodzieży" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Oferta (562.63 kb)


Data publikacji 9.07.2015 r.

Informuję, że w dniu 6.07.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz.1118 ze zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (691.33 kb)


Data publikacji 15.06.2015 r.

Informuję, że w dniu 5.06.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz.1118 ze zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (930.63 kb)


Data publikacji 24.04.2015 r.I

Informuję, że w dniu 17.04.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Rodzina solą ziemi" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.56 Mb)

 

Data publikacji 17.03.2015 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs oferta na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie (603.65 kb)

 

Data publikacji 12.03.205 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs oferta na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie (983.93 kb)

 

Data publikacji 16.02.2015 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs oferta na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie (238.25 kb)

 

Data publikacji 5.02.2015 r.

Informuję, że w dniu 2.02.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Każdy może zostać mistrzem - zajęcia pływackie i mityng pływacki dla dzieci i młodzieży na basenie miejskim w Chojnowie"" złożona przez Fundację Smak Sukcesu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretariat@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.11 Mb)

 

Data publikacji 22.01.2015 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs oferta na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie (251.09 kb)

 

Data publikacji 12.01.2015 r.

Informuję, że w dniu 7.01.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzieży do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącu marzec- kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integralnej Gimnazjum Nr 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracyz seniorami i osobami niepełnosprawnymi" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostałów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.24 Mb)

 

 

Data publikacji 3.11.2014 r.

Informuję, że w dniu 24.10.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Unifikacja szkolenia i współzawodnictwo dzieci i młodzieży" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (742.26 kb)

 

Data publikacji

3.09.2014 r.

Informuję, że w dniu 26.08.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.)  wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Dokształcanie grupy Senior i udział w rozgrywkach IV ligowych" złożona przez Klub Sportowy "Chojnowianka". W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (894.06 kb)

 

Data publikacji

11.07.2014 r.

Informuję, że w dniu 07.07.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i  zdrowia" złożona przez Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.89 Mb)

 

Data publikacji

16.05.2014 r.

Informuję, że w dniu 8.05.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta (1.47 Mb)

 

Data publikacji

31.03.2014 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie (388.14 kb)

 

Data publikacji

13.02.2014 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieranie i  upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie (443.06 kb)

 

Data publikacji

6.02.2014 r.

Burmistz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realziację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie (381.15 kb)

 

Data publikacji

30.01.2014 r.

Informuję, że w dniu 24.01.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzieży do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącu marzec- kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integralnej Gimnazjum Nr 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracyz seniorami i osobami niepełnosprawnymi" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostałów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail um.sekretaria@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (1.69 Mb)

 

Data publikacji

16.02.2014 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ogłoszenie (417.41 kb)

 

Data publikacji

16.12.2013 r.

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

ogłoszenie (438.32 kb)

 

 

Data publikacji

23.07.2013 r.

Informuję, że w dniu 15.07.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i  zdrowia" złożona przez Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta (1.62 Mb)

 

Data publikacji

14.05.2013 r.

Informuję, że w dniu 6.05.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta (1.84 Mb)

 

Data publikacji

11.04.2013 r.

Zarządzenie  Nr 39/2013 Burnistrza Miasta Chojnowa z dnia 10.04.2013 r. w spr. wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 39/2013 (216.16 kb)

 

Data publikacja

8.04.2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Zarządzenie 38/2013 (751.80 kb)

 

 

Data publikacji

3.04.2013 r.I

Informuję, że w dniu 25.03.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Rodzina solą ziemi" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostałów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta (2.12 Mb)

 

 

Data publikacji

5.03.2013 r.

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 22/2013 (915.72 kb)

 

Data publikacji

31.01.2013 r.

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 9/2013 (913.20 kb)

 

Data publikacji

23.01.2013 r.

Informuję, że w dniu 11.01.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzieży do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącu marzec- kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integralnej Gimnazjum Nr 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracyz seniorami i osobami niepełnosprawnymi" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostałów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (2.56 Mb)

 

Data publikacji

12.09.2012 r.

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Data publikacji

16.07.2012 r.

Informuję, że w dniu 10.07.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (2.53 Mb)

 

Data publikacji

11.06.2012 r.

Informuję, że w dniu 6.06.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i mlodzież do powstrzymywania się  od spożywania alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii letnich (trzy tygodnie) zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta (2.52 Mb)

 

 

Data publikacji

17.05.2012 r.

Informuję, że w dniu 11.05.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Oferta (2.07 Mb)

 

Data publikacji

20.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 r.,  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.03.2012 r. (705.76 kb)

 

Data publikacji

18.01.2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2012 r., w sprawie ogłoszenia kunkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 rok, w zakresach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18.01.2012 r. (1,017.71 kb)

 

Data publikacji 29.07.2011 r.

Informuję, że w dniu 27.07.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Działania na rzecz rozwoju kontaktów między mieszkańcami miast partnerskich. Zorganizaowanie pobytu mieszkańców miasta partnerskiego Egelsbach w Chojnowie" złożona przez Chojnowskie
Stowarzyszenie Przyjaciół (Gmin) Miast Partnerskich. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta organizacji pozarządowej (985.37 kb)

 

Data publikacji 13.07.2011 r.

Informuję, że w dniu 07.07.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia" złożona przez Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta organizacji pozarządowej (1.12 Mb)

 

Data publikacji 06.07.2011 r.

Informuję, że w dniu 01.07.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzież do powstrzymywania się od spożycia alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii letnich (trzy tygodnie) zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta organizacji pozarządowej (5.92 Mb)

 

Data publikacji 15.06.2011 r.

Oferta w ramach trybu małych zleceń.

Informuję, że w dniu 14.06.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzież do powstrzymywania się od spożycia alkoholu i środków odurzających - organizacja w okresie ferii letnich (trzy tygodnie) zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu" złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta organizacji pozarządowej (6.33 Mb)

 

Data publikacji 20.05.2011 r.

Oferta w ramach trybu małych zleceń.

Informuję, że w dniu 18.05.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą " Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę zdrowia" złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnowa zamieszcza ofertę na okres 7 dni w BIP Chojnów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na stronie www.chojnow.eu

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: e-mail urzad.miejski@chojnow.eu lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

oferta organizacji pozarządowej (1.42 Mb)

 

Data publikacja 16.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 16 marca 2011 r. Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresach ochrony i promocji zdrowia i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

druk Zarządzenie 16/2011 (803.44 kb)

 

Data publikacji 14.02.2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

druk Zarządzenia Nr 7/2011 (808.45 kb)

 

Data publikacji 25.01.2011 r.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 stycznia wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 z 10 stycznia 2011)

Oznacza to, że wszystkie oferty składane w otwartych konkursach ofert ogłaszanych od 18 stycznia 2011 roku muszą zostać przygotowane według tego wzoru.

wzór oferty (137.50 kb)

 

Data publikacji 18.01.2011 r.

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

druk Zarządzenia 4/2011 (547.51 kb)

 

Data publikacji 14.06.2010

Zarządzenie nr 61/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenia miasta Chojnowa na 2010 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

druk Zarządzenia 61 2010 (858.36 kb)

 

Data publikacji 24.05.2010

Zarządzenie nr 47/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2010 r. w zakresach ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

druk Zarządzenia nr 47 2010 (956.60 kb)

 

Data publikacji 28-04-2010

Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenia miasta Chojnowa na 2010r.

Druk zarządzenia nr 36_2010 (36.50 kb)

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

Formą konsultacji będzie:

1)      przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a)      osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b)      drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2)      zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe":

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

 

 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji stronie internetowej Państwa Urzędu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach organizacji z Państwa terenu.

 

Z poważaniem

Iwona Łyp

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5, pok. 701A

50-413 Wrocław

te. 71 770 41 88

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie