Aktualności

Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składa komisji konkursowej
Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składa komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Chojnowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
data publikacji: 2013-02-15 14:15
 
Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składa komisji konkursowej
Ogłoszenie w spr. naboru kandydatów do składa komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Chojnowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
data publikacji: 2013-02-15 14:06
 
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30.01.2013 r.
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
data publikacji: 2013-01-31 13:58
 
Program współpracy na 2013 r.
Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
data publikacji: 2013-01-31 13:35
 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
data publikacji: 2013-01-31 13:32
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | starsze >>

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

Formą konsultacji będzie:

1)      przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a)      osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b)      drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2)      zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe":

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

 

 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji stronie internetowej Państwa Urzędu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach organizacji z Państwa terenu.

 

Z poważaniem

Iwona Łyp

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5, pok. 701A

50-413 Wrocław

te. 71 770 41 88

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie