Aktualności

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2012 r.
Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
data publikacji: 2012-09-12 14:45
 
Oferta w ramach trybu małych zleceń
Oferta organizacji pozarządowej w ramach trybu małych zleceń.
data publikacji: 2012-07-16 11:25
 
Oferta w ramach trybu małych zleceń
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń.
data publikacji: 2012-06-11 12:30
 
Oferta w ramach trybu małych zleceń
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń.
data publikacji: 2012-05-17 11:11
 
Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej.
Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że w sobotę 26 maja br. odbędzie się Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. Hala Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.
data publikacji: 2012-04-11 13:50
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | starsze >>

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

Formą konsultacji będzie:

1)      przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a)      osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b)      drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2)      zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe":

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

 

 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji stronie internetowej Państwa Urzędu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach organizacji z Państwa terenu.

 

Z poważaniem

Iwona Łyp

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5, pok. 701A

50-413 Wrocław

te. 71 770 41 88

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie