Aktualności

Oferta w ramach trybu małych zleceń
Ofert organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w ramach trybu małych zleceń.
data publikacji: 2011-05-20 12:51
 
Wyniki wyboru ofert
Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony promocji zdrowia.
data publikacji: 2011-04-27 11:00
 
Wyniki wyboru oferty
Wyniki wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
data publikacji: 2011-04-05 12:00
 
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresach ochrony i promocji zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
data publikacji: 2011-03-16 12:33
 
Wyniki wybor ofert
Wyniki wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
data publikacji: 2011-03-01 09:42
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18 | 19  | 20  | 21  | starsze >>

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

Formą konsultacji będzie:

1)      przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a)      osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b)      drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2)      zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe":

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

 

 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji stronie internetowej Państwa Urzędu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach organizacji z Państwa terenu.

 

Z poważaniem

Iwona Łyp

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5, pok. 701A

50-413 Wrocław

te. 71 770 41 88

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie