Data publikacji 26.05.2021 r.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r."

Data publikacji 2.12.2020 r.
Uchwała Nr XXXII/146/20 Rady Miejskie Chojnowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Data publikacji 1.10.2020 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Konsultacje rozpoczynają się 1 października 2020 r. i trwać będą do 15 października 2020 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Data publikacji 28.05.2020 r.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r."

Data publikacji 3.12.2019 r.
Program współpracy na 2020 r.
Uchwała Nr XX/92/19 Rady Miejskie Chojnowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Data publikacji 23.09.2019r.
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Konsultacje rozpoczynają się 23 września 2019 r. i trwać będą do 7 października 2019 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Data publikacji 28.05.2019 r.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r."

Data publikacji 31.10.2018 r.
Program współpracy na 2019 r.
Uchwała Nr LIV/276/18 Rady Miejskie Chojnowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Uchwała Nr LIV/276/18 (2.14 Mb)

Data publikacji 17.09.2018 r.
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje rozpoczynają się 17 września 2018 r. i trwać będą do 1 października 2018 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu
Projekt uchwały (2.03 Mb)

Data publikacji 30.05.2018 r.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r."
Sprawozdanie (1.30 Mb)


Data publikacji 13.12.2017 r.
Program współpracy na 2018 r.
Uchwała Nr XLII/214/17 Rady Miejskie Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Uchwała Nr XLII/214/2017 (1.77 Mb)

Data publikacji 9.10.2017 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje rozpoczynają się 9 października 2017 r. i trwać będą do 23 października  2017 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Projekt uchwały 2018 (53.00 kb)


Data publikacji 31.05.2017 r.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r."
Sprawozdanie (1.36 Mb)

Data publikacji 12.12.2016 r.
Program współpracy na 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/137/16 Rady Miejskie Chojnowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Uchwała Nr XXVIII/137/16 (1.60 Mb)

Data publikacji 11.10.2016 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Konsultacje rozpoczynają się 11 października 2016 r. i trwać będą do 25 października  2016 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Projekt uchwały (1.77 Mb)


Data publikacji 30.05.2016 r.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r."

Sprawozdanie (1.04 Mb)


Data publikacji 12.02.2016 r.
Uchwała Nr XVIII/82/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu
współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Uchwała Nr XVIII/82/16 (551.32 kb)

Data publikacji 29.12.2015 r.

Konsultacje projektu zmiany uchwały w spr. uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu zmiany uchwały w spr.  Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje rozpoczynają się 29 grudnia 2015 r. i trwać będą do 12 stycznia  2016 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Projekt uchwały (187.75 kb)


Data publikacji 2.12.2015 r.

Program współpracy na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/66/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/66/15 (1.52 Mb)


Data publikacji 1.10.2015 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje rozpoczynają się 1 października 2015 r. i trwać będą do 15 października  2015 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Projekt programu (562.82 kb)


Data publikacji 30.03.2015 r.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r."

Sprawozdanie (1.04 Mb)

 

Data publikacji 30.10.2014 r.

Program współpracy na 2015 r.

Uchwała Nr XLV/226/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Uchwała (529.91 kb)Data publikacji 30.10.2014r.

Uchwała Nr XLV/225/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała (41.09 kb)Data publikacji 26.09.2014 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Konsultacje rozpoczynają się 26 września 2014 r. i trwać będą do 9 października  2014 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Projekt programu (564.42 kb)

 

 

Data publikacji 17.09.2014 r.

Konsultacje zmian "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r."

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji zmian Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Konsultacje rozpoczynają się 17 września 2014 r. i trwać będą do 1 października 2014 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

 

Data publikacji 28.03.2014 r.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r."

Sprawozdanie (1.04 Mb)

 

Data publikacji 20.01.2014 r.

Konsultacje zmian "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r."

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji zmian Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Konsultacje rozpoczynają się 20 stycznia 2014 r. i trwać będą do 3 lutego 2014 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

 

Data publikacji 12.12.2013 r.

Program współpracy na 2014 r.

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała NR XXXV/172/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013 r. (909.02 kb)

 

Data publikacji 14.10.2013 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Konsultacje rozpoczynają się 14 października 2013 r. i trwać będą do 28 października 2013 r.

Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Program współpracy (48.50 kb)

 

Data publikacji 2.04.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjmi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku".

Sprawozdanie (971.97 kb)

 

Data publikacji 31.01.2013 r.

Program współpracy na 2013 r.

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Uchwała Nr XXVI/120/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24.01.2013 r. (1.25 Mb)

 

Data publikacji 4.01.2013 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Programie współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zapisu w § 8.1 i § 11.1 Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 

Konsultacje rozpoczynają się 4 stycznia 2013 r. i trwać będą do 18 stycznia 2013 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Program współpracy (1.05 Mb)

 

 

Data publikacji 07.12.2012 r.

Program współpracy

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/106/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29.11.2012 r (1.22 Mb)

 

Data publikacji 17.10.2012 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Konsultacje rozpoczynają się 17 października 2012 r. i trwać będą do 31 października 2012 r.

Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu

Program współpracy na 2013 r. (1.04 Mb)

 

Data publikacji 2.04.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjmi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku".

Sprawozdanie (964.07 kb)

 

 

Data publikacji 13.01.2012 r.

Program współpracy

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Uchwała Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24.11.2011 r. (1.15 Mb)

 

 

Data publikacji 11.11.2011 r.

Protokół z przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Protokół (21.00 kb)

 

 

Data publikacji 21.10.2011 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Konsultacje rozpoczynają się 24 października 2011 r. i trwać będą do 7 listopada 2011 r.

Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.andreasik@chojnow.eu

Program wspólpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi na 2012 r. (42.00 kb)

 

Data publikacji 11 listopada 2010 r.

Program współpracy

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 .

Uchwała Nr LVII/238/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 r. (938.77 kb)

 

Data publikacji 15.10.2010 r.

Protokół z przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

Protokół (21.00 kb)

 

Data publikacji 30.09.2010 r.

Konsultacje Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

Konsultacje rozpoczynają się 1 października 2010 r. i trwać będą do 8 października 2010 r.

Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.andreasik@chojnow.sisco.pl

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok (44.50 kb)

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

Formą konsultacji będzie:

1)      przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a)      osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b)      drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2)      zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe":

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

 

 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji stronie internetowej Państwa Urzędu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach organizacji z Państwa terenu.

 

Z poważaniem

Iwona Łyp

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5, pok. 701A

50-413 Wrocław

te. 71 770 41 88

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie