Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
data publikacji: 2019-02-11 15:06
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
data publikacji: 2019-01-09 13:39
 
Konsultacja projektu "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"
Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chojnowa do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje rozpoczynają się 17 września 2018 r. i trwać będą do 1 października 2018 r. Zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem proszę składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.sekretariat@chojnow.eu
data publikacji: 2018-09-17 13:57
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia
data publikacji: 2018-02-08 15:04
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie miasta Chojnowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
data publikacji: 2018-01-30 16:04
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

Formą konsultacji będzie:

1)      przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a)      osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b)      drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2)      zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe":

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

 

 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji stronie internetowej Państwa Urzędu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach organizacji z Państwa terenu.

 

Z poważaniem

Iwona Łyp

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5, pok. 701A

50-413 Wrocław

te. 71 770 41 88

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie